Aulas colectivas

*SITUACIÓN COVID-19:

As aulas desenvolveranse atendendo á situación sanitaria presente en cada momento cumplindo todas as medidas de hixiene e distancia marcados polos protocolos e o sentido común: número máximo de persoas por espazo, desinfectar mans e superficies, distancia de separación entre alun@ e mestre, ventilación do espazo, uso de máscara…

As aulas desenvolveranse de xeito presencial preferibelmente e só en casos de restricións do uso do espazo ou confinamento parcial, substituarase con ensino a distancia por medios dixitais nas horas lectivas como aulas virtuais, vídeos, material complementario…

Info Xeral:

As aulas de aCentral Folque están pensadas para todo tipo de persoas. A súa finalidade é dotar ó alumnado das destrezas necesarias no desenvolvemento do seu instrumento e estas aulas están pensadas para afondar nalgún aspecto específico da interpretación, repertorio e xeitos propios de abordar a habelencia en diferentes eidos da práctica musical. Os profesores aportan a súa experiencia como profesionais no ámbito da música popular galega para facerlla chegar ó alumnado en cada unha das áreas e dos estilos que mostan.

  • O reparto de horarios será acordado polo mestre co alumnado unha vez estean as preinscricións feitas e serán comunicadas ao alumnado.
  • As aulas do curso 2020/21 comezarán a partir do xoves 14 de outubro e rematarán a mediados de xuño. Son 30 sesións en total ao longo do curso académico.

MATERIAS, MESTRES e HORARIOS:

  • BAILE

Mestre: Serxio Cobos
Lugar: CSC Romaño
Horarios: Xoves tarde de 17.00 a 18.20 (iniciación) // 18.30 a 20.00 (grupo II) //  de 20.00 a 21.20 h (grupo III)

  • LINGUAXE MUSICAL (MÉTODO KODÁLY)

Mestre: Sergio de la Ossa
Lugar: CSC A Trisca
Horarios: sábados de mañán (desde xaneiro)

  • ANÁLISE de CANCIÓNS TRADICIONAIS

Mestre: Sergio de la Ossa
Lugar: Auditorio de Galicia
Horarios: sábados de mañá (desde xaneiro. Ver Calendario e contidos)

  • HARMONÍA NA MÚSICA POPULAR

Mestre: Alejandro Vargas
Lugar: CSC A Trisca
Horarios: sábados de tarde (a partir de xaneiro)


Se queres coñecer máis de cada aula, pica aquí

Se queres coñecer máis dos mestres, pica aquí

Se queres saber os prezos e como matricularte, pica aquí

Comments are closed