Formación profesional

Este curso supón unha novidade dentro do ensino da música popular en Galicia. Aulas colectivas abertas a calquera persoa (con iniciación en práctica instrumental ou vocal) que queira coñecer a linguaxe da música tradicional galega, as súas especificidades, prácticas e contextos nos que se ten definido como elemento diferenciador así coma as conexións con outras estéticas musicais contemporáneas.

Os requisitos para completar o curso profesional, con unha duración total de dous anos, inclúen a realización de seminarios curriculares distribuídos en catro materias ao longo do primeiro ano e a participación nun proxecto de creación e interpretación orixinal ao longo do segundo ano.

Os contidos deste programa son de carácter práctico e teórico e teñen como obxectivos principais afondar no estudo musical e discutir e esclarecer as problemáticas teóricas e cotiás relativas á vida profesional do músico especializado na linguaxe patrimonial galega con independencia da súa escolla ou tendencia estilística.

A carga lectiva total é de 120 horas. Catro horas cada semana (para dous grupos, un os venres pola tarde, outro o sábado pola mañá) nun total de 30 semanas.

Os fundamentos teóricos e prácticos que se impartirán no primeiro curso son troncais e de obrigada realización para a totalidade do alumnado. As materias e contidos pivotan ao redor destes catro eixos:

  • Repertorio e prácticas: adaptación instrumental dos recursos interpretativos do canto, da gaita, ritmos, baile, …
  • Arranxos: harmonización, conxunto, improvisación, estéticas,…
  • Formas consagradas do patrimonio musical: teoría e análise, fontes, historia, etnomusicoloxía, …
  • Historia: contextualización histórica e social do fenómeno musical no noroeste peninsular.

No segundo curso deberá escoller un dos tres seminarios de especialización. Estas son as áreas específicas propostas:

  • Música Tradicional e Folque
  • Música Popular Urbana
  • Músicas Contemporáneas

 

>_ INFO PRÁCTICA

> _MATRÍCULA

 

Comments are closed