Monograficos 2021

Os Monográficos de 2021 que aCentral Folque organiza en Santiago de Compostela son cursos que a Escola de Música cubre para diversos sobre aspectos da música tradicional galega con profesionais de recoñecido prestixio e traxectoria. Organizamos os cursos en dous grupos: os Monográficos, oficinas curtas de un día de duración sobre temas específicos e os Cursos a distancia, tamén formación específica feita de xeito telemático (online) para o que se precisa unha boa conexión a Internet e dá ademais acceso a material complementario fóra das horas activas do curso.

Contacta en matricula@folque.com para ter información específica de cada un dos cursos e facer a inscrición.

Cursos a distancia:
Análise Musical con Sergio de la Ossa. Sábado 6 febreiro. 30€
Luthería en instrumentos de vento con Suso Gestal. Sábado 20 febreiro. 20 €
Bailegramas I e II con Sergio Cobos. Sábados 20 e 27 febreiro (I) e de marzo (II). 40 €

Masterclass ZdZ (online/a distancia):
Zanfona no Piamonte con Francesco Giusta. Domingo 25 abril. (en inglés). 20 €
Zanfona en Versalles con Tobie Miller. Domingo 23 maio. (en inglés). 20 €
Zanfona en Berry con Grégrory Jolivet. Domingo 25 xuño. (en inglés). 20 €
Zanfona en Europa con Óscar Fernández. Domingo 13 xuño. (en galego). 20 €

Monográficos presenciais:
Músicas da Fortuna: culleres con Manuel Rey. Sábado 24 de abril. CSC A Trisca. 20 €
Ferramentas de autoxestión para artistas I e II con José Expósito. Sábado 10 e 17 abril e 8 e 15 maio. 20 €
Luthería en instrumentos de corda con Suso Gestal. Sábado 19 xuño . CSC A Trisca. 20 €

Estes cursos están organizados por aCentral Folque coa axuda de:

Concello de Santiago e a Deputación Provincial da Coruña

Comments are closed