I Master en Industria Musical

MasterMusicalA USC acaba de presentar o I Máster en Industria Musical que organiza a universidade compostelá. Foi deseñado para que o alumnado poida desenvolver unha carreira dentro da
industria musical e fornecer unha formación versátil que inclúe os ámbitos artístico, estético, sonoro, loxístico, de xestión, produción e comercialización.

Capacitar persoas para atender todos os ámbitos da industria musical é o obxectivo do I Máster en Industria Musical que se impartirá en Galicia (aínda que este non é primeiro organizado sobre o tema, lembrando o programa da frustada tentativa na IFFE, si é o único estrictamente ao redor da música)

Nesta nova titulación, a Universidade de Santiago de Compostela abordará os aspectos artístico, estético, sonoro, loxístico, de xestión, produción e comercialización da industria musical actual. O seu obxectivo é conformar unha xeración de profesionais capacitados para a xeración de activos, a creación de valor engadido e a xestión de recursos artísticos e loxísticos na industria musical de Galicia.

O máster contará coa partipación activa de músicos, managers, produtores, compositores, promotores e xestores dos diferentes subsectores da industria musical. O alumnado poderá, grazas a eles, coñecer de primeira man a experiencia de reputados profesionais e artistas da industria e servirá para establecer accións de networking pensadas para favorecer a inserción laboral dos egresados. Este contacto directo facilitará tamén a orientación dos nosos alumnos en función dos seus intereses cara a unha carreira nas áreas artísticas ou de xestión.

Este programa de posgrao resulta idóneo para titulados en CC da Información, Comunicación Audiovisual, Belas Artes, Historia da Arte e CC Económicas e Empresariais, entre outras. Os licenciados ou graduados en conservatorios superiores de música teñen tamén neste máster unha atractiva proposta académica con saídas profesionais na industria musical, así como a docencia e a investigación en música popular contemporánea, dentro da área internacionalmente coñecida como popular music studies.

Prazo de preinscrición
O prazo de preinscrición no I Máster en Industria Musical da USC remata o 31 de agosto de 2014.

Programas e inscrición
Os datos sobre o Máster xa están dispoñibles nestas dúas páxinas web:
www.masterenindustriamusical.com
Información sobre o master na páxina da USC

A industria da música
A industria da música ten un peso específico na economía española do 0,49% do PIB. Segundo o ‘Libro Blanco de la Música 2013’, o impacto económico da industria da música en España ascendeu ó longo de 2012 a máis de 5.058 millóns de euros, se sumamos tanto as actividades directas como as inducidas. Promusicae -a entidade que engloba a maior parte dos produtores de música en España- cifra o impacto directo da actividade musical en 907 millóns de euros, mentres que o inducido ascendería a 4.151 millóns de
euros.

Sobre Canal Campus
O I Máster en Industria Musical é unha iniciativa do equipo de investigación Canal Campus, un grupo multidisciplinar de docentes, investigadores e profesionais que aspira a facer da música unha saída profesional sustentable. Como institución imparcial, a USC pode e debe xogar un papel fundamental neste proceso modernizador e para acadalo promovemos iniciativas académicas, investigadoras, profesionais e solidarias, así como unha alianza estratéxica co tecido empresarial do noso país. Leva varios anos realizando a nosa actividade investigadora dentro do ámbito dos Popular Music Studies, unha área académica centrada na música popular contemporánea e agrupada en torno á IASPM (International Association for the Study of Popular Music), con destacada presenza no
mundo académico anglosaxón e de recente implantación no noso país.

Canal Campus forma parte do Grupo de Investigación GI-1786 – Estudos
Audiovisuais – Comunicación audiovisual: contidos, formatos e tecnoloxía
[www.estudosaudiovisuais.org] da Universidade de Santiago de Compostela
(USC).

Contacto e información
www.masterenindustriamusical.com
info@masterenindustriamusical.com

+ info na web da USC.

Calendario:
Martes, de 16:00 a 21:00
Mércores, de 16:00 a 21:00
Xoves, de 16:00 a 21:00

Programa:
1. MÓDULO INICIAL DE NIVELACIÓN.
2. FUNDAMENTOS COMERCIAIS E FINANCIEIROS DA INDUSTRIA MUSICAL.
3. A PRODUCIÓN MUSICAL: MODELOS E ÁMBITOS DE REFERENCIA.
4. TECNOLOXÍA E TÉCNICAS AVANZADAS DE REXISTRO SONORO E MUSICAL.
5. COMUNICACIÓN NA INDUSTRIA MUSICAL.
6. AUTORÍA E XERACIÓN DE ACTIVOS MUSICAIS.
7. XESTIÓN DA CARREIRA ARTÍSTICA NA INDUSTRIA MUSICAL.
8. MASTER CLASS / NETWORKING EN PRIMEIRA PERSOA.
9. TRABALLO FIN DE MASTER.
10. Prácticas tuteladas en empresas.

 

About Folque

aCentral Folque, Centro Galego de Música Popular. Galiza, Europe
Bookmark the permalink.

Deixa un comentario