Nova convocatoria do curso de transcrición

A ELMPG propón un cambio de formato para favorecer o acceso a interesados non residentes en Santiago do curso de Sergio de la Ossa sobre transcrición e análise de canción tradicional unha oferta pedagóxica sobre o xeito de transcribir melodías do cantigueiro galego e a súa análise musical.

Unha parte do material de traballo provirá dos fondos do APOI, co obxectivo de publicar finalmente na súa web, unha vez revisadas e editadas, unha selección das mellores partituras que se elaboren no curso. Esta é unha mostra de material xa publicado: MUS125MUS125 (audio) / MUS279MUS279 (audio).

Detalles:

+Duración: 16 horas

+Datas: DECEMBRO 13, 20

+Horas: de 10 a 14h e de 17 a 21h cada sesión

+Lugar: CSC Trisca

+Prezo: 80 €

+Contidos:

  • Introdución á transcrición de música vocal tradicional do repertorio galego.
  • Presentación e estudo de diferentes tipos de transcricións (principalmente prescritiva e descritiva), facendo especial fincapé na transcrición medianamente detallada que caracteriza a práctica actual húngara.
  • Ornamentación e variación.
  • Práctica individual de transcrición de pezas de distintos xéneros e dificultades, comezando polas máis sinxelas e atendendo aos diferentes niveles dos asistentes. Solicitarase o envío do material transcrito por correo electrónico antes da segunda sesión (escaneado ou fotografado de facerse a transcrición a man, ou en formato pdf ou jpg/tif de editarse con Finale, Sibelius, eMuse ou outros programas). O obxectivo é corrixir, poñer en común e debatir en grupo sobre os resultados; solucións particulares a casos de cantigas especiais.
  • Ferramentas de análise baseadas na tradición etnomusicolóxica húngara, adaptadas á tradición galega.
  • Tipos de versificación e métrica poética.
  • Estudo e análise de pezas galegas e de cancións doutras culturas que presenten riscos semellantes aos das cantigas galegas, ou outros complementarios e descoñecidos que axuden a poñela en contexto.

+Obxectivos:

  • Adquirir os coñecementos e desenvolver as capacidades básicas para encarar o tratamento profesional do estudo e a divulgación da música vocal da tradición galega.

+Material:

  • Software recomendado: Transcribe! (by seventhstring). (Transcribe é un software de uso sinxelo, empregado por profesionais e de custo relativamente baixo (29€ aprox.), cuxas actualizacións son gratuítas). Outros programas de software libre cos que se poida ralentizar a música poden ser empregados a un nivel básico.

+Matrícula:

podes facer a prematrícula online nesta ligazón ou simplesmente escribir un mail directamente a matricula@folque.com

Sergio de la Ossa

SergioOssaÉ diplomado como mestre de Educación Musical pola USC. Completa a súa formación en Hungría entre 2001 e 2004 (obtendo o novo Grao de Especialista en Pedagoxía Musical Kodály no 2010). Desde 2011 imparte a materia de ‘Folk Music’ no Instituto Kodály da Academia Liszt (Kecskemét). Recibe leccións e consellos sobre transcrición e catalogación de música tradicional de parte das etnomusicólogas Mária Domokos e Olga Szalay, do Instituto de Musicoloxía (ZTI) da Academia Húngara das Ciencias, Budapest. Traballa desde 2007 na transcrición, edición e arquivo do material musical pertencente ao Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade do Museo do Pobo Galego (www.apoi-mpg.org). Exerceu como mestre de solfexo, guitarra clásica e harmonía e tamén ofreceu cursos e conferencias sobre música tradicional, xogos e bailes e a adaptación do Método Kodály á realidade galega. Participou como co-autor do libro de baile tradicional galego “Así fan os bailadores…” (Dos Acordes, 2009).

About Folque

aCentral Folque, Centro Galego de Música Popular. Galiza, Europe
Bookmark the permalink.

Deixa un comentario